wtorek, 24 lipca 2018

Koło Hobermana

Zbiór współrzędnych wewnętrznych dla molekularnego odpowiednika koła Hobermana.
Przedstawiony zbiór liczbowy należy w całości przenieść do Notatnika i zapisać w formacie tekstowym pod wybraną nazwą z rozszerzeniem .mop.
0
0       Kąt naroży=   91 Kąt na przęsłach=        55
0       
C       0.000000       0   0.000000       0   0.000000       0        0        0        0
C       1.390000       1   0.000000       0   0.000000       0        1        0        0
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       0        2        1        0
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1        3        2        1
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1        4        3        2
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1        1        2        3
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1        6        1        2
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1        6        1        2
C       1.182405       1  90.000000       1  55.000000       1        8        6        1
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1        9        8        6
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       10        9        8
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       11       10        9
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       12       11       10
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1        9       10       11
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1       14        9       10
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1       15       14        9
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1       16       15       14
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1       17       16       13
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1       17       18       16
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1       19       17       18
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1       20       19       17
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       21       20       19
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       22       21       20
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1       19       20       21
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1       24       19       20
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1       24       19       20
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1       26       24       19
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1       27       26       24
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       28       27       26
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       29       28       27
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       30       29       28
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1       27       28       29
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1       32       27       28
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1       33       32       27
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1       34       33       32
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1       35       34       31
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1       35       36       34
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1       37       35       36
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1       38       37       35
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       39       38       37
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       40       39       38
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1       37       38       39
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1       42       37       38
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1       42       37       38
C       1.182405       1  90.000000       1  55.000000       1       44       42       37
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1       45       44       42
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       46       45       44
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       47       46       45
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       48       47       46
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1       39       38       37
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1       50       39       38
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1       51       50       39
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1       52       51       50
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1       53       52       38
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1       53       54       52
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1       55       53       54
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1       56       55       53
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       57       56       55
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       58       57       56
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1       55       56       57
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1       60       55       56
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1       60       55       56
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1       62       60       55
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1       63       62       60
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       64       63       62
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       65       64       63
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       66       65       64
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1       63       64       65
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1       68       63       64
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1       69       68       63
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1       70       69       68
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1       71       70       67
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1       71       72       70
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1       73       71       72
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1       74       73       71
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       75       74       73
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       76       75       74
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1       73       74       75
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1       78       73       74
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1       78       73       74
C       1.182405       1  90.000000       1  55.000000       1       80       78       73
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1       81       80       78
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       82       81       80
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       83       82       81
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       84       83       82
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1       75       74       73
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1       86       75       74
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1       87       86       75
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1       88       87       86
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1       89       88       74
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1       89       90       88
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1       91       89       90
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1       92       91       89
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       93       92       91
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       94       93       92
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1       91       92       93
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1       96       91       92
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1       96       91       92
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1       98       96       91
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1       99       98       96
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      100       99       98
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      101      100       99
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      102      101      100
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1       99      100      101
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      104       99      100
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      105      104       99
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      106      105      104
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      107      106      103
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      107      108      106
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      109      107      108
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      110      109      107
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      111      110      109
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      112      111      110
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      109      110      111
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      114      109      110
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      114      109      110
C       1.182405       1  90.000000       1  55.000000       1      116      114      109
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1      117      116      114
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      118      117      116
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      119      118      117
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      120      119      118
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      111      112      113
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      122      111      112
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      123      122      111
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      124      123      122
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      125      124      110
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      125      126      124
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      127      125      126
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      128      127      125
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      129      128      127
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      130      129      128
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      127      128      129
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      132      127      128
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      132      127      128
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      134      132      127
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1      135      134      132
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      136      135      134
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      137      136      135
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      138      137      136
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      135      136      137
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      140      135      136
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      141      140      135
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      142      141      140
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      143      142      139
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      143      144      142
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      145      143      144
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      146      145      143
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      147      146      145
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      148      147      146
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      145      146      147
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1      150      145      146
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1      150      145      146
C       1.182405       1  90.000000       1  55.000000       1      152      150      145
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      153      152      150
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      154      153      152
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      155      154      153
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      156      155      154
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      147      148      149
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      158      147      148
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      159      158      147
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      160      159      158
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      161      160      146
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      161      162      160
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      163      161      162
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      164      163      161
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      165      164      163
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      166      165      164
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      163      164      165
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1      168      163      164
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1      168      163      164
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      170      168      163
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      171      170      168
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      172      171      170
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      173      172      171
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      174      173      172
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      171      172      173
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      176      171      172
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      177      176      171
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      178      177      176
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      179      178      175
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      179      180      178
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      181      179      180
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      182      181      179
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      183      182      181
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      184      183      182
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      181      182      183
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      186      181      182
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      186      181      182
C       1.182405       1  90.000000       1  55.000000       1      188      186      181
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1      189      188      186
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      190      189      188
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      191      190      189
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      192      191      190
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      183      182      181
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      194      183      182
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      195      194      193
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      196      195      194
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      197      196      182
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      197      198      196
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      199      197      198
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      200      199      107
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      201      200      199
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      202      201      200
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      199      200      201
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      204      199      200
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      204      200      201
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      206      204      199
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1      207      206      204
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      208      207      206
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      209      208      207
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      210      209      208
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      207      208      209
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      212      207      208
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      213      212      207
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      214      213      212
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      215      214      211
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      215      216      214
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      217      215      216
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      218      217      215
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      219      218      217
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      220      219      218
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      217      218      219
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1      222      217      218
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1      222      217      218
C       1.182405       1  90.000000       1  55.000000       1      224      222      217
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      225      224      222
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      226      225      224
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      227      226      225
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      228      227      226
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      219      218      217
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      230      219      218
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      231      230      219
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      232      231      230
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      233      232      218
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      233      234      232
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      235      233      234
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      236      235      234
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      237      236      235
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      238      237      236
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      235      236      237
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1      240      235      236
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1      240      235      236
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      242      240      235
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      243      242      240
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      244      243      242
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      245      244      243
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      246      245      244
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      243      244      245
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      248      243      244
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      249      248      243
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      250      249      248
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      251      250      247
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      251      252      250
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      253      251      252
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      254      253      251
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      255      254      253
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      256      255      254
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      253      254      255
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      258      253      254
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      258      253      254
C       1.182405       1  90.000000       1  55.000000       1      260      258      253
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1      261      260      258
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      262      261      260
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      263      262      261
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      264      263      262
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      255      254      253
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      266      255      254
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      267      266      255
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      268      267      266
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      269      268      254
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      269      270      268
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      271      269      270
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      272      271      269
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      273      272      271
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      274      273      272
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      271      272      273
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      276      271      272
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      276      271      272
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      278      276      271
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1      279      278      276
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      280      279      278
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      281      280      279
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      282      281      280
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      279      280      281
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      284      279      280
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      285      284      279
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      286      285      284
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      287      286      283
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      287      288      286
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      289      287      288
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      290      289      287
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      291      290      289
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      292      291      290
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      289      290      291
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1      294      289      290
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1      294      289      290
C       1.182405       1  90.000000       1  55.000000       1      296      294      289
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      297      296      294
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      298      297      296
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      299      298      297
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      300      299      298
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      291      290      289
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      302      291      290
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      303      302      291
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      304      303      302
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      305      304      290
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      305      306      304
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      307      305      306
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      308      307      305
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      309      308      307
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      310      309      308
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      307      308      309
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1      312      307      308
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1      312      307      308
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      314      312      307
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      315      314      312
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      316      315      314
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      317      316      315
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      318      317      316
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      315      316      317
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      320      315      316
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      321      320      315
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      322      321      320
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      323      322      319
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      323      324      322
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      325      323      324
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      326      325      323
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      327      326      325
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      328      327      326
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      325      326      327
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      330      325      326
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      330      325      326
C       1.182405       1  90.000000       1  55.000000       1      332      330      325
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1      333      332      330
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      334      333      332
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      335      334      333
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      336      335      334
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      327      326      325
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      338      327      326
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      339      338      327
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      340      339      338
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      341      340      326
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      341      342      340
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      343      341      342
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      344      343      341
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      345      344      343
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      346      345      344
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      343      344      345
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      348      343      344
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      348      343      344
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      350      348      343
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1      351      350      348
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      352      351      350
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      353      352      351
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      354      353      352
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      351      352      353
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      356      351      352
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      357      356      351
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      358      357      356
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1        4        3        2
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      360        4        3
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      361      360        4
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      362      361      360
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      363      362        3
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      363      364      362
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      365      363      364
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      366      365      363
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      367      366      365
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      368      367      366
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      365      366      367
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      370      365      366
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      370      365      366
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      372      370      365
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      373      372      370
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      374      373      372
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      375      374      373
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      376      375      374
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      373      374      375
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      378      373      374
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      379      378      373
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      380      379      378
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1       49       48       47
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      382       49       48
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      383      382       49
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      384      383      382
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      385      384       48
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      385      386      384
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      387      385      386
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      388      387      385
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      389      388      387
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      390      389      388
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      387      388      389
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1      392      387      388
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1      392      387      388
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      394      392      387
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      395      394      392
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      396      395      394
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      397      396      395
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      398      397      396
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      395      396      397
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      400      395      396
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      401      400      395
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      402      401      400
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1       81       82       83
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      404       81       82
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      405      404       81
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      406      405      404
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      407      406       85
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      407      408      406
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      409      407      408
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      410      409      407
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      411      410      409
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      412      411      410
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      409      410      411
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      414      409      410
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      414      409      410
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      416      414      409
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1      417      416      414
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      418      417      416
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      419      418      417
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      420      419      418
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      417      418      419
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      422      417      418
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      423      422      417
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      424      423      422
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      121      120      119
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      426      121      120
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      427      426      121
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      428      427      426
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      429      428      120
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      429      430      428
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      431      429      430
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      432      431      429
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      433      432      431
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      434      433      432
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      431      432      433
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1      436      431      432
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1      436      431      432
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      438      436      432
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      439      438      436
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      440      439      438
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      441      440      439
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      442      441      440
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      443      442      441
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      444      443      442
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      445      444      443
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      446      445      444
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      153      154      155
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      448      153      154
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      449      448      153
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      450      449      448
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      451      450      157
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      451      452      450
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      453      451      452
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      454      453      451
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      455      454      453
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      456      455      454
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      453      454      455
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      458      453      454
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      458      453      454
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      460      458      453
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      461      460      458
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      462      461      460
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      463      462      461
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      464      463      462
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      461      462      463
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      466      461      462
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      467      466      461
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      468      467      466
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      193      192      191
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      470      193      192
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      471      470      193
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      472      471      470
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      473      472      192
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      473      474      472
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      475      473      474
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      476      475      473
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      477      476      475
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      478      477      476
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      475      476      477
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1      480      475      476
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1      480      475      476
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      482      480      475
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      483      482      480
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      484      483      482
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      485      484      483
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      486      485      484
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      483      484      485
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      488      483      484
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      489      488      483
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      490      489      488
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      225      226      227
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      492      225      226
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      493      492      225
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      494      493      492
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      495      494      229
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      495      496      494
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      497      495      496
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      498      497      495
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      499      498      497
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      500      499      498
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      497      498      499
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      502      497      498
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      502      497      498
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      504      502      497
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      505      504      502
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      506      505      504
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      507      506      505
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      508      507      506
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      505      506      507
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      510      505      506
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      511      510      505
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      512      511      510
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      265      264      263
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      514      265      264
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      515      514      265
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      516      515      514
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      517      516      264
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      517      518      516
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      519      517      518
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      520      519      517
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      521      520      519
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      522      521      520
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      519      520      521
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1      524      519      520
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1      524      519      520
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      526      524      519
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      527      526      524
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      528      527      526
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      529      528      527
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      530      529      528
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      527      528      529
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      532      527      528
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      533      532      527
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      534      533      532
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      297      298      299
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      536      297      298
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      537      536      297
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      538      537      536
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      539      538      301
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      539      540      538
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      541      539      540
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      542      541      539
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      543      542      541
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      544      543      542
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      541      542      543
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      546      541      542
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      546      541      542
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      548      546      541
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      549      548      546
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      550      549      548
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      551      550      549
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      552      551      550
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      549      550      551
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      554      549      550
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      555      554      549
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      556      555      554
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      337      336      335
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      558      337      336
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      559      558      337
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      560      559      558
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      561      560      336
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      561      562      560
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      563      561      562
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      564      563      561
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      565      564      563
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      566      565      564
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      563      564      565
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1      568      563      564
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1      568      563      564
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      570      568      563
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      571      570      568
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      572      571      570
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      573      572      571
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      574      573      572
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      571      572      573
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      576      571      572
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      577      576      571
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      578      577      576
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1        5        4        3
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       10       11       12
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       11       12       13
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       13       12       11
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       20       21       22
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       21       20       19
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       22       21       20
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       23       22       21
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       28       29       30
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       29       28       27
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       30       29       28
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       31       30       29
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       38       39       40
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       40       39       38
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       41       40       39
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       46       47       48
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       48       47       46
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       56       57       58
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       57       56       55
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       58       57       56
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       59       58       57
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       64       65       66
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       65       64       63
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       66       65       64
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       67       66       65
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       74       75       76
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       76       75       74
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       77       76       75
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       82       83       84
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       85       84       83
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       92       93       94
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       93       92       91
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       94       93       92
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       95       94       93
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      100      101      102
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      101      102      103
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      102      101      100
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      103      102      101
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      110      111      112
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      112      111      110
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      113      112      111
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      118      119      120
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      120      119      118
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      128      129      130
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      129      128      127
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      130      129      128
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      131      130      129
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      136      137      138
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      137      136      135
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      138      137      136
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      139      138      137
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      146      147      148
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      148      147      146
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      149      148      147
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      154      155      156
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      157      156      155
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      164      165      166
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      165      164      163
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      166      165      164
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      167      166      165
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      172      173      174
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      173      172      171
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      174      173      172
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      175      174      173
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      182      183      184
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      184      183      182
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      185      184      183
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      190      191      192
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      192      191      190
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      200      201      202
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      201      200      199
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      202      201      200
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      203      202      201
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      208      209      210
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      209      208      207
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      210      209      208
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      211      210      209
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      218      219      220
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      220      219      218
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      221      220      219
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      226      227      228
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      229      228      227
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      236      237      238
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      237      236      235
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      238      237      236
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      239      238      237
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      244      245      246
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      245      244      243
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      246      245      244
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      247      246      245
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      254      255      256
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      256      255      254
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      257      256      255
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      262      263      264
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      264      263      262
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      272      273      274
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      273      272      271
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      274      273      272
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      275      274      273
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      280      281      282
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      281      280      279
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      282      281      280
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      283      282      281
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1        1        2        3
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       45       46       47
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       83       82       81
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      117      118      119
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      155      154      153
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      189      190      191
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      227      226      225
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      261      262      263
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      290      291      292
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      292      291      290
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      293      292      291
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      298      299      300
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      299      298      297
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      301      300      299
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      308      309      310
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      309      308      307
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      310      309      308
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      311      310      309
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      316      317      318
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      317      316      315
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      318      317      316
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      319      318      317
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      326      327      328
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      328      327      326
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      329      328      327
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      333      334      335
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      334      335      336
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      336      335      334
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      344      345      346
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      345      344      343
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      346      345      344
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      347      346      345
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      352      353      354
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      353      352      351
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      354      353      352
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      355      354      353
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      366      367      368
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      367      366      365
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      368      367      366
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      369      368      367
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      374      375      376
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      375      374      373
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      376      375      374
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      377      376      375
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      388      389      390
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      389      388      387
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      390      389      388
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      391      390      389
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      396      397      398
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      397      396      395
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      398      397      396
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      399      398      397
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      410      411      412
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      411      410      409
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      412      411      410
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      413      412      411
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      418      419      420
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      419      418      417
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      420      419      418
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      421      420      419
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      432      433      434
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      433      432      431
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      434      433      432
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      435      434      433
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      439      440      441
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      440      441      442
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      441      440      439
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      442      441      440
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      454      455      456
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      455      454      453
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      456      455      454
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      457      456      455
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      462      463      464
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      463      462      461
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      464      463      462
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      465      464      463
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      476      477      478
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      477      476      475
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      478      477      476
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      479      478      477
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      484      485      486
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      485      484      483
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      486      485      484
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      487      486      485
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      498      499      500
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      499      498      497
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      500      499      498
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      501      500      499
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      506      507      508
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      507      506      505
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      508      507      506
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      509      508      507
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      520      521      522
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      521      520      519
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      522      521      520
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      523      522      521
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      528      529      530
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      529      528      527
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      530      529      528
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      531      530      529
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      542      543      544
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      543      542      541
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      544      543      542
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      545      544      543
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      550      551      552
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      551      550      549
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      552      551      550
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      553      552      551
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      564      565      566
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      565      564      563
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      566      565      564
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      567      566      565
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      572      573      574
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      573      572      571
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      574      573      572
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      575      574      573
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1        3        2        1
0